Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Politika - Magyar Pártok képes leírás - Politika.tlap.hu
részletek »

Politika - Magyar Pártok - Politika.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: politika.tlap.hu » Politika - Magyar Pártok
Keresés
Találatok száma - 8 db
 Magyar Demokrata Fórum

Magyar Demokrata Fórum

A magyar társadalom a nyolcvanas évek végére eljutott az önálló társadalomszervezés kiáltó hiányának a felismeréséig. A különféle társadalmi mozgalmaknak, szervezeteknek és egyesületeknek ezt a hiányt most pótolniuk kell. A Magyar Demokrata Fórum szervezői a mozgalom jellegét és főbb céljait Alapítólevelűkben rögzítik. A Magyar Demokrata Fórum 1987. szeptember 27-én jött létre a Lakiteleken megtartott tanácskozás mintegy százhatvan résztvevőjének akaratából. A mozgalom forrása e tanácskozás és az annak nyomán elfogadott Lakiteleki Nyilatkozat. A találkozó összehívásának és a nyilatkozat kibocsátásának az alapját az a közös gondolat adta, hogy a magyar társadalomnak jó és rossz sorsában, de kiváltképpen a magyarság veszélyeztetettsége idején, a társadalmi válságok közepette: - szüksége van az erők összefogására egy széles körű szellemi koalícióban ; szüksége van olyan folyamatosan működő fóruntra, amely lehetőséget nyújt a társadalomépítő, a bíráló gondolat és vélemény szabad kinyilvánítására.

Centrum Párt

Centrum Párt

A magyarországi politikatörténet nélkülözi a centrum pártokat, ugyanakkor már a 19. században létezett a centrista gondolkodás. Mit is rejt a centrum-politizálás, avagy a centrista gondolkodás fogalma? Nincs különösebben nehéz dolgunk a definiálással, mihelyt a centrum kifejezést értelmezzük. Centrum magyarul közép. Tehát a centrum-politizálás azt jelenti, hogy középről, vagyis mindentől és mindenkitől egyenlő távolságból szemléljük a körülöttünk lévő világot, értelmezzük és értékeljük a körülöttünk zajló folyamatokat. Elfogadjuk a tőlünk bármilyen irányban megmutatkozó értékeket, illetve elutasítjuk a bárhol megszülető, a mi értékítéletünkkel nem egyező gondolatokat, cselekedeteket.

Együtt 2014

Együtt 2014

Küldetésünk: Az érték- és utatvesztett, mély válságba zuhant Magyarország előtt csak egyetlen út áll: az összefogás. Összefogás a közmegegyezésért, közös értékekért és közös célokért, a legfontosabb nemzeti közös nevezők meghatározásáért, melyre az elmúlt két évtized örökségét meghaladó, hiteles politika épülhet. Összefogás a jó kormányzásért, demokratikus hagyományaink védelméért, nemzeti közösségünkért, melynek éppúgy alapja a magántulajdon védelme, mint a jogállamiság és szolidaritás. Összefogás a változás legfőbb akadályát jelentő kormány leváltásáért. Összefogás Magyarországért, a demokráciáért.

Politika magazin hírek
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta volna a paksi bővítést
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta... Blokkolta az Európai Bizottság Magyarország 12 milliárd eurós atomenergetikai megállapodását Oroszországgal - állította a Financial Times. Bár az Index szerint az ő kérdésükre Navracsics Tibor EU-biztos is megerősítette a vétót, Giró-Szász András kommunikációs államtitkár később tagadta az FT hírét és hozzátette, helyreigazítást kértek a laptól. Nem hagyta...
A Financial Times blogrovatában fejti ki véleményét Mesterházy Attila a mai magyar kormányról
A Financial Times blogrovatában fejti ki... Mesterházy Attila írását közli az Orbán-kormányról a Financial Times...
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai válságról
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai... 2014. január 30. Az ukrajnai válság miatt megnövekedett annak kockázata, hogy...
Fidesz

Fidesz

1988. március 30-án 37 egyetemista fiatal új szervezetet alakított a Bibó Szakkollégiumban. A kezdeményezés célja egy új, önálló, független ifjúsági szövetség létrehozása volt, amely a politikailag aktív radikális reformer ifjúsági csoportokat és embereket tömöríti. A Fiatal Demokraták Szövetségének keresztelt tömörülés alternatívát kívánt jelenteni a KISZ-szel szemben, bár működésüket alapvetően úgy definiálták: nem valami ellen, hanem valami érdekében óhajtanak politizálni és remélik, hogy ehhez partnerekre találnak a várhatóan tovább differenciálódó ifjúsági politikai intézményrendszerben. Az alapszabály szerint csak 16 és 35 év közöttiek lehettek tagjai a szövetségnek, és kritérium volt az is, hogy nem lehettek más politikai ifjúsági szövetség tagjai. Bár a rendőrség már a megalakulást követő héten figyelmeztette a Fidesz öt alapítóját, hogy tevékenységük illegális szervezet létrehozására irányul, ennek ellenére 1988 április végén már 400 fős nagygyűlést tudtak tartani, amelyen számos helyi Fidesz-csoport deklarálta megalakulását. A résztvevők elhatározták, hogy a szervezet ősszel megtartja első kongresszusát.

Hikszosz

Hikszosz

A hikszosz az emblémát vagy címert mintegy bekeretező hat latin szó egybeolvasott kezdőbetűjének fonetikus átirata. Annak a hat tevékenységnek a megjelölése, amely nélkül emberhez méltó társadalom elképzelhetetlen. Egy országot csak akkor lehet kormányozni, ha a vezetők uralják a körülményeket, képesek az embereket általuk is elfogadott célok érdekében egyesíteni azzal, hogy reményt adnak nekik, de hogy ezt megtehessék, szembe kell szállni minden szemfényvesztéssel és illúziókba kergetéssel, véget vetve azoknak. Habena, Imperium, Coniunctio, Spes, Obsisto, Sepelio, H.I.C.S.O.S., vagyis HIKSZOSZ.

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Szándékaink és céljaink tiszták, programunk világos, hazánk tönkretételében sem az előző, sem a mai rendszerben nem vettünk részt. Mi nem akarunk mást, mint hogy egy élhető, büszke és szabad Magyarországon élhessünk, ahol az igazság, a rend és a szolidaritás hatja át a társadalmat. Ez ugyanis a mi hazánk, nekünk kell megvédeni, megművelni és belakni is. Magyarország ugyanis a magyaroké! Talán ezen célkitűzéseinkért támadnak bennünket olyan sokan. Örülünk, hogy Ön nem ül fel a megvezetésnek, és veszi a fáradtságot, hogy saját maga tájékozódjon. Ehhez kívánok sok sikert és bölcsességet! Tisztelettel: Vona Gábor a Jobbik elnöke

MSZP - Magyar Szocialista Párt

MSZP - Magyar Szocialista Párt

A Magyar Szocialista Párt... ...mint szociáldemokrata párt a magyarság történelme során felhalmozódott nemzeti és baloldali értékek, társadalmi célok örököse és letéteményese. ...olyan társadalom megteremtését tartja céljának, amely a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékein alapul. Törekvéseit a társadalom többségének támogatásával, a természeti és az épített környezetért viselt felelősséggel kívánja megvalósítani. ...tagja a Szocialista Internacionálénak, társult tagja az Európai Szocialisták Pártjának, mint ilyen segíti Magyarország beilleszkedését az Európai Unió közösségébe. Mindezek során képviseli a nemzet érdekeit, óvja a magyar kultúrát, a magyarság önazonosságát. ...vállalja a munkavállalók, valamint mindazok érdekeinek politikai képviseletét, akik azonosulnak a párt értékeivel és céljaival. Küzd a szegénység és az elmaradottság felszámolásáért, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért. ...alapvető célja, hogy mindenkinek legyen lehetősége és esélye élete minőségének javítására, a korszerű tudás megszerzésére és hasznosítására, hogy minden ember olyan közösségben élhessen, ahol sorsát tudása és teljesítménye határozza meg.

SZDSZ

SZDSZ

Az SZDSZ történetét a magyar létező szocializmusban kell kezdenünk, az SZDSZ megalakulása annak a folyamatnak a vége, ami az FKgP leszalámizásával és a 49-es alkotmány elfogadásával, a Rákosi rendszerrel kezdődött. A Rákosi- majd a Kádár-rendszer alatt is megvolt a rendszer ellenzéke, ez hol elnyomva, hol látványosabban fejthette ki tevékenységét (de végig illegalitásban). Rákosi rendőrállama alatt ez inkább csak a másként gondolkodásra, és a néma tűrésre volt utalva, míg a puha diktatúra alatt már aktív tevékenységben is megnyilvánulhatott.

Tuti menü