Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Politika - tudástár képes leírás - Politika.tlap.hu
részletek »

Politika - tudástár - Politika.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: politika.tlap.hu » Politika - tudástár
Keresés
Találatok száma - 12 db
'Szélső-közép' politika

'Szélső-közép' politika

A 'szélső-közép' fogalmát leiró és objektiv értelemben használjuk. A 'szélső-közép' magatartást a közép-jobb és a szélső-jobb magatartás között elhelyezkedő politikai (de nem csak politikai!) világkép egyenes folyományának látjuk. E 'szélső-közép' terminussal továbbá ki akarjuk fejezni, hogy esetében öntörvényű és autochton politikai attitüddel van dolgunk, amelyik nem véletlenül és nem egyes politikusok sanda számitásai alapján táncol ki szakadatlanul a jobbközép számára egyébként kötelező keretek közül. De ki akarjuk fejezni e terminussal azt is, hogy a 'szélső-közép', azzal hogy önálló politikai pozició, a szélsőjobb-bal (illetve egy lehetséges más esetben, a szélsőballal) sem azonos.

A politika összetevő mozzanatai

A politika összetevő mozzanatai

Célunk nem a politika definiálása, hanem a fogalom tartalmának és összetevőinek az elemzése. Ezért meg sem kíséreljük a politika definícióinak leltározását. Annyit azért ki kell emelni, hogy a politika, a politikai tevékenység fogalma az államelméleti és a politikaelméleti irodalomban többnyire a hatalmi viszonyokhoz kötődik, elsősorban az államhatalomhoz, az állami tevékenység befolyásolásához, az állami ügyekben való részvételhez. A politika a hatalom megszerzésére irányuló tevékenység, eszköz jellegű a hatalomhoz képest. Általában elfogadott az is, hogy a politikai tevékenység csoportok, rétegek, közösségek, de elsősorban nagy társadalmi rétegek közötti viszonyok kezeléséhez kötődik, és célja - a hatalom megszerzésén túl - valamely osztály, réteg, csoport érdekeinek érvényesítése mások érdekeivel szemben.

Dr. Suba László - Vámospércs

Dr. Suba László - Vámospércs

Ezen az oldalon megismerkedhet, és bepillantást nyerhet egy politizáló orvos mindennapjaiba és gondolataiba. Tájékozódhat képviselői tevékenységemről, valamint elmondhatja véleményét, javaslatát is. A Vámospércsen eltöltött több, mint húsz év alatt, kialakult bennem a város iránti szeretetem, aminek köszönhetően a második otthonommá vált a település. Részese lettem lakói mindennapi életének, örömeinek és bánatának. Egyre erősebbé vált bennem a szándék, hogy orvosi munkámon túl tegyek valami mást is, valami többet, a vámospércsiekért, a hajdú-bihariakért és egész magyar nemzetünk valamennyi tagjáéért.

Politika magazin hírek
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta volna a paksi bővítést
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta... Blokkolta az Európai Bizottság Magyarország 12 milliárd eurós atomenergetikai megállapodását Oroszországgal - állította a Financial Times. Bár az Index szerint az ő kérdésükre Navracsics Tibor EU-biztos is megerősítette a vétót, Giró-Szász András kommunikációs államtitkár később tagadta az FT hírét és hozzátette, helyreigazítást kértek a laptól. Nem hagyta...
A Financial Times blogrovatában fejti ki véleményét Mesterházy Attila a mai magyar kormányról
A Financial Times blogrovatában fejti ki... Mesterházy Attila írását közli az Orbán-kormányról a Financial Times...
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai válságról
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai... 2014. január 30. Az ukrajnai válság miatt megnövekedett annak kockázata, hogy...
Mai magyar társadalom

Mai magyar társadalom

Civil társadalom: Aristoteles: a társdalom politikai létének egésze, Hegel és Marx: állam és civil társadalom elválik, Hankiss Elemér: 2. társadalom, 2. gazdaság, 2. nyilvánosság, 2. tudat. ma: az állampolgárok sajátos formális és informális csatornákon át tevékenykednek autonóm célokat követve, önmagukat közösséggé szervezve s öntevékenyen szolgálva saját és közösségeik érdekeit. A non-profit, nem állami és nem direkt politikai jellegű szerveződéseket tartalmazza, azaz olyan állampolgári tevékenységi szféra, amely kívül áll a hivatalos fórumokon.

Média és politika (könyv)

Média és politika (könyv)

Miért nem szilárdult meg az 1989?1991-es rendszerváltások után a média szabadsága a kelet-középeurópai posztkommunista demokráciákban, köztük Magyarországon? Milyen eszközökkel igyekeznek a politikai és az üzleti elitek befolyásolni a médiát? Milyen defektusok jellemzik a régió országainak nyilvánosságát? Milyen hatást gyakorol az információtechnológiai forradalom a nyilvánosságra? Egyáltalán: mi lehet a szerepük a nyilvánosság intézményeinek egy demokratikus társadalomban? Hasznos vagy haszontalan fórumai-e a sokszor kárhoztatott kereskedelmi médiumok a társadalmi nyilvánosságnak? Az itt kötetbe szerkesztett, frissített és bővített formában közölt tanulmányok ezekre a kérdésekre keresnek választ. Egyúttal olyan médiapolitikai javaslatokat is megfogalmaznak, amelyek célja a nyilvánosság ? ezen keresztül pedig a demokrácia ? minőségének javítása.

Politika és Irodalom

Politika és Irodalom

Mi lesz az irodalommal, a hermetikussal, a magáértvalóval, ha a világnézeti harcok legfőbb mentsváraiba is bevonulnak? Schlumberger, a Nouvelle Revue Française egyik alapítója Gide oldalán, nem ok nélkül meakulpázik lapjának decemberi számában, ha a mai állapotot a háborúelőttivel veti össze, amikor oly könnyű volt még csak messziről kísérni az aktualitást s amikor az egész lap a 'mesterségbeli etikának' hódolt.

Politikai fogalmak

Politikai fogalmak

Politikai fogalmak: A világ politikai-társadalmi berendezkedéseit és néhány idegen kifejezést viszonylag könnyű megérteni, íme néhány kézzelfogható példa: 1. Feudalizmus: Van két tehened. A földesúr a tej egy részét megtartja magának. 2. Fasizmus: Van két tehened. A kormány mindkettőt elveszi tőled, felbérel hogy vigyázz rájuk, majd eladja neked a tejet 3. Valódi Kommunizmus: Van két tehened. A szomszédaid segítenek az őrzésben és megosztoztok a tejen.

Politikai fogalomtár

Politikai fogalomtár

A jó politizáláshoz szükséges a társadalmi, politikai alapfogalmak pontos ismerete...A legfontosabb 50 fogalom, amelyeket 2009. júniustól már fejből, szó szerint tudni kell (memoriter, a politikusi felvételi eljárás része). A többi fogalom, ajánlott olvasmány; érdemes tudni ezeket, illetve a meghatározás pontosításhoz írott szövegként visszakereshetők.

Politikai irányzatok - eszmék, ideológia

Politikai irányzatok - eszmék, ideológia

Politikai eszmék (ideológiák) célja az (érvényes vagy a mindenkori) az emberi társadalom működtetésének a megismerése, és ennek alapján, irányelveket állapít meg. Legtöbbször valamely társadalmi struktúrán belüli csoport (rend, osztály, réteg, politikai csoport) érdekét tükrözi, s egyben sajátos szemléletmódját, valamint a végső célját hirdeti.

Hirdetés
Politikai marketing

Politikai marketing

Az utóbbi évtizedekben a politikai kommunikációval foglalkozó tudományok egyik fő vizsgálódási területévé a politikai marketing kérdésköre vált. Így bár a politikai marketinget leggyakrabban úgy definiálják, hogy az a marketing politikában alkalmazott válfaja (Newman, 2000), a szakirodalomban a politikai marketing fogalma sokkal inkább a politikai kommunikáció fogalmához kapcsolódik. Ebből következően a politikai marketing a politikai kommunikáció egyik sajátos területeként értelmezhető, sőt, egyes definíciókban voltaképpen szinonimaként használatos a politikai marketing és a politikai kommunikáció fogalma. Utóbbi értelmezések a politikai kommunikációt és politikai marketinget egyszerűen a hatalom megszerzésének és megtartásának eszközeként fogják fel!

Politikai mozgalom

Politikai mozgalom

A Magyar Organizátor Társaság egy olyan politikai mozgalom, amelyben bárki részt vehet, ezen a weboldalon keresztül, aki fontosnak tartja a magyar társadalom politikai kultúrájának fejlesztését. Minél kevésbé felelős és racionális egy választó politikai gondolkodása, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a politikai marketing módszereivel érzelmileg magához köti valamelyik politikai szereplő azok közül, akiknek céljai és/vagy tevékenysége a legtávolabb állnak a magyar nemzet érdekeitől. Egyértelmű tehát, hogy a helyes politikai döntésekhez a társadalom politikai kultúrájának racionalizálásán keresztül vezet az út.

Teljeskörű tájékoztatás a szociálpolitika területén.

Teljeskörű tájékoztatás a szociálpolitika területén.

A szociálpolitika minden területén, széles körben szolgálja ki a Szociális Ágazati Portál, a lakossági és a szakmai tájékoztatási igényeket. Szakértői névjegyzékek, szociális szolgáltatások, jogszabályok, és egyéb információkat is megtalál a látogató. Emellett elérhetővé teszi mindazokat a dokumentációkat, amelyek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások tevékenységének adminisztrációjához szükségesek. A honlap célja a szociális ágazat működésének modernizációja, a szociális szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntés-támogatáshoz szükséges elektronikus szolgáltatások központi információs portáljaként.

Tuti menü